Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

De HR-cyclus zeven keer getoetst

artikel

31 / 08 / 2017

door: Guido van de Wiel (i.s.m. Steffan Seykens)

In sommige organisaties is de HR-cyclus verworden tot een ritueel, zoals het optuigen van de kerstboom, het vieren van Pinksteren of Halloween. Niemand weet meer precies waarom we het ook al weer deden, maar we voeren het maar uit, tegen wil en dank. Goed om de HR-cyclus en de wijze waarop deze nu is opgetuigd – op zeven functies te toetsen. Opdat HR-instrumenten weer bewust worden ingezet en opdat we zeker weten dat ze nog steeds doen waarvoor ze ooit in het leven zijn geroepen.

Resultaatbepaling
Een eerste toetssteen is resultaatbepaling. In hoeverre helpt de HR-cyclus ons om mede te bepalen welke resultaten we behaald hebben? Deze resultaten kunnen kwalitatief of kwantitatief zijn.

Verbeteren van functioneren
Een tweede toetssteen is het verbeteren van functioneren. In hoeverre helpt het instrument ons om het functioneren van ons team in zijn geheel en/ of het functioneren van een medewerker te vergroten? Denk aan feedback, blinde vlekken, verschillende orden van leren (wat helpt nu om de leercurve zo steil mogelijk te maken)

Beoordelen van functioneren
Een derde toetssteen is het beoordelen van functioneren. In hoeverre helpt de HR-cyclus ons om het functioneren van ons team in zijn geheel en/ of het functioneren van een medewerker te beoordelen? Denk daarbij aan de consequenties van het beoordelen, wie nu eigenlijk wie beoordeelt en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om dit te doen.

Reality check
Een vierde toetssteen is behoefte aan een reality check. Helpt dit instrument ons om te kunnen zeggen waar het op staat? Hoe toetsen we of we – dat wat we met elkaar verzinnen – wel waarde heeft voor de buitenwereld? Welke behoefte hebben we, welk risico lopen we als we dat niet doen en wat is ervoor nodig om dit goed te doen?

Eigenaarschap
Een vijfde toetssteen is eigenaarschap. In hoeverre helpt ons dit om maximaal eigenaar te zijn van ons eigen leren en ontwikkelen?

Behoefte om vast te leggen
Een zesde toetssteen is de behoefte om vast te leggen wat vastgelegd moet worden. Welke zaken moeten worden vastgelegd en voldoet de HR-cyclus dan? Ook in zijn vorm? Waarom wel, waarom niet? Wat zijn daarbij de beste en de ergste consequenties? Welke rechten en plichten zijn ermee gemoeid? Wat willen we daarmee als team en als teamlid?

Beloning en waardering
Een zevende toetssteen is beloning en waardering. In hoeverre helpt de HR-cyclus ons om maximale waardering te krijgen voor wat we doen? Hoe ziet beloning eruit? Beloning kan daarbij veel meer zijn dan alleen financiële beloning. Wat beloont nu in jouw team? En hoe kunnen we dat in ons team op een faire, duurzame en blijvende manier vormgeven? Denk daarbij onder meer ook aan de vraag hoe het team wil omgaan met excellerende collega’s en met collega’s die ondergemiddeld presteren?

Organisaties doen er goed aan om na te gaan welke van bovengenoemde toetsstenen de huidige HR-cyclus momenteel doorstaan. En welke functies doorstaan de toets eigenlijk niet en blijven momenteel buiten beeld?

Wil je het leren en ontwikkelen, het functioneren en beoordelen, het belonen en waarderen in organisaties weer vitaal te maken, dan is het zinnig om na te gaan of er geen andere werkvormen of methodieken zijn in te zetten die beter en bewuster zullen voldoen aan waar het “eigenlijk” allemaal om draait.

Guido van de Wiel  i.s.m. Steffan Seykens
De auteurs schreven samen het managementboek Cirkel van verandering, waarin zij met Intention Circles een alternatief presenteren op het traditionele functioneringsgesprek.

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

− 1 = 1

Laatste reacties

 • Jaap Dekker“Dag Miriam, Wat leuk om van te vernemen. Ik heb genoemd programma ook gekeken en ervan genoten. Met hartelijke groet, 🙏 Jaap 🙏” op Gezond ouder worden!
 • Soffe“Dag, Ik ben enorm gefascineerd door uw stuk. Graag zou ik de gebruikte bronnen willen om hier verder op te onderzoeken.” op Alléén voor Bazen met Ballen (deel...
 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management