Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

Ervaringsmanagement 2: Eigen vermogen & de waarde van ervaring

artikel

25 / 06 / 2015

(door: Joost van de Griendt) In de vorige blog legde ik uit wat ervaringsmanagement is. Vaak wordt in vacatures van kandidaten gevraagd dat ze minstens enkele jaren ervaring in een soortgelijke of vergelijkbare functie hebben. Mensen die die ervaring missen, vinden dat soms oneerlijk. ‘Hoe kan ik ervaring opdoen als ik geen kans krijg om, nou ja, die ervaring op te doen?’ Het illustreert enkele belangrijke kenmerken van ervaring.

Enkele jaren ervaring vereist
Ten eerste: ervaring is belangrijk voor bedrijven. Zo belangrijk dat ze er speciaal naar vragen – en naar méér ervaring vragen naarmate de functie zwaarder en belangrijker wordt. Kandidaten die de relevante ervaring missen, wijzen ze af, ook al zijn die kandidaten nog zo goed opgeleid of getalenteerd.

Ten tweede: je kunt ervaring alleen verwerven door het werk daadwerkelijk te doen. Er is geen shortcut, geen bypass, geen work-around. Vier jaar ervaring betekent daadwerkelijk vier jaar het werk doen. Ervaren hoe dat is. Vier jaar vallen en opstaan, fouten maken en daarvan leren, in valkuilen lopen en er weer uitklimmen. Ervaring, zegt Oscar Wilde, is de naam die we geven aan de som van onze fouten. Ervaring kun je niet uit een bibliotheek putten. Je kunt het niet lenen, niet kopen, niet googelen. Jouw ervaring is onvervreemdbaar aan jou verbonden. Maar hoe weet je als werknemer welke ervaring je precies hebt en wat de waarde daarvan is? Hoe kan je je ervaring benutten bij een ander bedrijf of als zelfstandig ondernemer? Wie heeft je ervaring nodig? Voor werknemers is het van belang ervaring te blijven benutten en uit te breiden, om zo de persoonlijke marktwaarde op peil te houden. Ervaringen laten zich in die zin plannen en managen.

Ten derde: ervaring laat zich niet of heel moeilijk expliciteren. Het benoemen van wat je ervaring precies is, is dus niet altijd eenvoudig of voor de hand liggend. Bovendien is het vaak context- en situatie afhankelijk.

100.000 jaar ervaring ineens op de markt
Een interessante casus in deze is de vliegtuigfabriek Fokker. Toen dat bedrijf in 1996 failliet ging kwam er bij benadering 100.000 jaar ervaring op de markt. Ervaring die, anders dan vele destijds hadden verwacht, niet teloor ging met de val van Fokker, maar doorvloog naar andere bedrijven en sectoren, om daar nieuwe toepassingen te vinden en opnieuw tot waarde te worden gebracht. Wat is er de afgelopen bijna twintig jaar met die ervaring gebeurd? Hoe zijn mensen en bedrijven ermee omgegaan?

Uit ontmoetingen met oud-Fokker-medewerkers blijkt dat zij hun Fokker-tijd een bijzondere of unieke ervaring noemen. Voor het individu heeft de Fokker-ervaring dus een speciale waarde. Ook geven zij aan dat zij nog regelmatig en actief teruggrijpen op die ervaring. Het is vanuit hun ervaring dat velen van hen mooie nieuwe stappen hebben kunnen zetten. De meesten Fokker-medewerkers hadden nooit eerder nagedacht over de waarde van hun ervaring, of waar die ervaring elders van nut kon zijn. Nu moesten ze wel. Maar wat was dat, ervaring? En hoe ‘verkoop’ je dat aan een ander?

Wat doet ervaring met mensen? Wat doen mensen met hun ervaring?
Illustratief is het verhaal van Sales Director Dick Alta die op pad gaat met zijn verkoopervaring. Vacatures genoeg voor een internationaal ervaren salesdirecteur in technische bedrijven. Overal wordt hij uitgenodigd vanwege zijn indrukwekkende cv. Overal vertelt hij enthousiast over zijn ervaring met het opstellen van een verkoopstrategie, het maken van tactische plannen, het inrichten van een sales-team, contacten met beslissingsnemers en het onderhandelen van contracten. Overal wordt hij afgewezen. ‘Wat moet iemand met zo’n ervaring en achtergrond bij ons?’ Hij verdiept zich in zichzelf en de waarde van zijn ervaring. Hij ontdekt dat zijn kracht ligt in het leiden van een team naar een doel. Het uitstippelen van een strategie en een plan. Het overzien van alle aspecten. Het koppelen van mensen aan elkaar. Niet de sales maar het ondernemen en managen vormen het meest waardevolle deel van zijn ervaring. Hij wordt uiteindelijke General Manager van Urenco Aerospace en verzelfstandigt dit bedrijf tot het zeer succesvolle Aeronamic.

Zo ook Willem Lely, de lobbyist van Fokker die dacht dat netwerken zijn belangrijkste ervaring was. Hij werd headhunter maar kon niet aarden. Waarom was hij dan zo’n goede lobbyist? De kern zit hem niet zozeer in het netwerken zelf, maar in zijn ervaring met communiceren, met het bereiken en begrijpen van de ander, het meebewegen en het verbinden. Hij geeft zijn ervaring een andere naam en gaat met succes aan de slag als corporate communicator.

Een ziel in een bedrijf
Bernard Dijkhuizen was in de Fokker directie verantwoordelijk voor Marketing & Sales. Hij heeft vooral ervaren wat het belang is dat mensen werkelijk voelen welke kracht er uitgaat van het elkaar kennen en van een op samenwerking gerichte cultuur. Hij wilde die kracht terugzien in zijn bedrijf. Als CEO van Ziggo moest hij drie verschillende kabelbedrijven met drie verschillende culturen en historie omsmeden naar een geheel. Dat betekent het je bewust zijn van je kernwaarden, deze communiceren en uitdragen, én de betekenis van die kernwaarden als richtsnoer gebruiken voor handelen, voor gedrag, als leidraad voor je bedrijfscultuur. Hij wilde zoals hij zegt een ziel in het bedrijf brengen, zoals Fokker dat ook had. Hij paste zijn ervaring daarmee actief en succesvol toe in zijn nieuwe werkomgeving.

Maar wat als je dicht bij je ervaring wilt blijven en deze toch optimaal wilt blijven inzetten? Als je niet wilt vervallen in routine en wilt blijven bijdragen aan innovatie en groei? Goof Hamers, CEO van Vanderlande Industries, is daar een mooi voorbeeld van. Fokker, Imtech, IHC Merwede, Vanderlande Industries. Zijn ervaring is al vanaf Fokker helder in steekwoorden samen te vatten: technisch-industriële bedrijven, kapitaalgoederen, kennisintensieve en klantspecifieke producten en processen, internationale oriëntatie, en kennis van het totaalbedrijf (van ontwerp tot en met service). Je zou kunnen zeggen dat Goof zijn specifieke ervaring steeds opnieuw inzet om vergelijkbare bedrijven succesvol te laten groeien voor de Nederlandse economie. Een prachtig voorbeeld van het blijven kapitaliseren van ervaring.

Joost van de Griendt

Joost van de Griendt is schrijver van het boek Doorgevlogen – De waarde van ervaring. Zijn blogs zijn gebaseerd op dit boek. Hij wil ervaringsmanagement als productiefactor onder de aandacht brengen.

In een volgend blog: Ervaringslessen.

 

1 reactie

 1. Pingback: Ervaringsmanagement 3: Ervaringslessen | Duurzaam Nieuw Organiseren

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

22 + = 26

Laatste reacties

 • Soffe“Dag, Ik ben enorm gefascineerd door uw stuk. Graag zou ik de gebruikte bronnen willen om hier verder op te onderzoeken.” op Alléén voor Bazen met Ballen (deel...
 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'
 • Jan Timmer“Oud zijldijkster Herinner me het als de dag van gisteren Zijn er nog.fotos van? Gr Jan” op Nieuwscentrum

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management