Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

Waarom pakken gemeenten duurzaamheid niet breed op?

artikel

31 / 03 / 2015

Oftewel: Gemeenteland laat 1000 bloemen bloeien, maar hoe lang nog?
Bijzonder om te constateren, in het recente nummer van Binnenlands Bestuur over duurzaamheid, dat gemeenten menen dat duurzaamheid op de agenda staat. Voor wat betreft energieverbruik, afvalscheiding en recycling, klopt dat. Maar duurzaamheid in zijn volle breedte en in de mate waarin dat zou moeten voor de leefbaarheid van toekomstige generaties, daarvan is geen sprake.

In de praktijk blijkt dat er met name ambities zijn op voornoemde deelgebieden. Zo initieerden burgers in Dordrecht bijvoorbeeld stadsmoestuinen; stadsbestuurders faciliteerden dat. Van de in veel gemeenten gestimuleerde burgerinitiatieven is het de vraag of ze bijdragen aan toekomstbestendigheid. Het faciliteren van toevallige initiatieven en daarmee het laten bloeien van duizend bloemen oogt vrolijk, maar zegt weinig over de kwaliteit van toekomstig leven. Sterker nog, als er niet spoedig resultaten geboekt gaan worden op alle aspecten van duurzaamheid, dan heeft ons nageslacht een onomkeerbaar probleem.

Hoe is het mogelijk dat stadsbestuurders zich beperkt profileren op zo’n existentieel thema als duurzaamheid? Of zoals de directeur van MVO Nederland het zegt: “Gemeenten vertellen geen mooie verhalen, ze hebben helemaal geen verhaal.” Al in 1972 voorspelde de Club van Rome uitputting van hulpbronnen, overpopulatie, verslechtering van economische en sociale verhoudingen, vervuiling, ontregeling van de natuur door opwarming van de aarde en afname van biodiversiteit. We blijken goed op koers te liggen! Hooguit door krachtdadig beleid valt het tij nog enigszins te keren.

Visie voor vier jaar
Waarom leeft duurzaamheid in de zin van leefbaarheid voor de toekomst onvoldoende bij gemeenten? Wij zien daarvoor vier oorzaken. Ten eerste is er sprake van een paradoxale situatie tussen langetermijnvisie en politieke agenda, die vooral gericht is op de termijn van vier jaar. Terwijl de vierjarige burger meer gebaat zou zijn bij een visie gericht op veertig jaar… Op de tweede plaats hebben stadsbestuurders vaak een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Portefeuilleverdeling staat een holistische visie op duurzaamheid in de weg.

Vervolgens speelt de complexiteit van duurzaamheid (economie, ecologie, techniek, gezondheid, arbeidsmarkt, veiligheid) een rol. Door de genoemde verkokering wordt het moeilijk voor bestuurders om verantwoordelijkheid voor het geheel te nemen. En tot slot: gemeenten worden genoodzaakt –mede vanwege decentralisatie en bezuinigingen- zich bezig te houden met actuele vraagstukken. De sense of urgency met betrekking tot toekomstbestendigheid wordt hierdoor overschaduwd. Gekozen wordt voor een overzichtelijke, electoraal veilige duurzaamheidsagenda.

Blijft overeind dat het moeilijk wordt om straks aan onze (klein)kinderen uit te leggen waarom we (rijk, gemeenten, burgers) nu onze verantwoordelijkheid voor de toekomst niet genomen hebben. Alleen krachtig, allesomvattend duurzaamheidsbeleid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zet zoden aan de dijk. Ondanks prachtige initiatieven als de uitvoeringsagenda van het ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg “Natuur voor de toekomst”, blijft de aanpak vrijblijvend en van toevalligheden aan elkaar hangen.

Wat dan wel? Niets doen is immers geen optie. Dit is ons wensbeeld: Enkele innovatieve voorbeeldgemeenten slaan de handen ineen en ontwikkelen holistische en toekomstgerichte initiatieven. Zij leveren binnen dit kalenderjaar (de tijd dringt!) een visie op de diverse duurzaamheidsthema’s, die voor gemeentes handvatten bieden om forse stappen te zetten op de duurzaamheidsagenda. Gezien de betrokkenheid in stad en regio zou Dordrecht hierin een rol kunnen vervullen.

Frans Beuvens, bioloog, bestuurder &
Miriam Scha, bestuurder, HR-professional

Dit artikel verscheen eerder op: www.binnenlandsbestuur.nl

Oorspronkelijk artikel: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/opinie/ingezonden/waarom-pakken-gemeenten-duurzaamheid-niet-breed.9466237.lynkx

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

+ 58 = 65

Laatste reacties

 • Jaap Dekker“Dag Miriam, Wat leuk om van te vernemen. Ik heb genoemd programma ook gekeken en ervan genoten. Met hartelijke groet, 🙏 Jaap 🙏” op Gezond ouder worden!
 • Soffe“Dag, Ik ben enorm gefascineerd door uw stuk. Graag zou ik de gebruikte bronnen willen om hier verder op te onderzoeken.” op Alléén voor Bazen met Ballen (deel...
 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management