Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

De kunst van inclusief leiderschap 02

artikel

14 / 03 / 2014

In het vorige artikel, lieten we al zien wat het nieuwe paradigma inclusiviteit inhoudt. Het liet zien dat we als inclusieve leiders anders omgaan met goed en fout, met waar en onwaar. En dat we niet hoeven te kiezen tussen inclusief of exclusief. We zagen ook dat de nieuwe omgang met tegenstellingen betekent dat inclusiviteit het oude model niet uitsluit, maar kan omvatten en incorporeren. Hierdoor worden nieuwe combinaties mogelijk van ratio en intuïtie en helpt het ons om voller in het leven te staan, omdat we minder van onszelf en van elkaar hoeven buitensluiten. Deze nieuwe manier van denken, voelen en handelen helpt ons zelfs anders met tijd om te gaan.

Het is mode geworden om het belang van het leven in het nu te benadrukken. Het enige moment dat telt is dít moment. Het nu zou het enige tijdstip zijn waarop we kunnen kiezen. Los van de vraag of we überhaupt wel kunnen kiezen, loont het de moeite om te beseffen dat het ‘nu’ stiekem ook niet ‘bestaat’. Het is oneindig kort en onvangbaar. Dus als we leven vanuit het nu, kiezen we een betrekkelijk korte tijdspanne waar vanuit we leven. Wakker gewaar zijn, tegenwoordigheid van geest, is natuurlijk fantastisch. Het helpt ons om meer aanwezig te zijn, meer te genieten en minder aan het verleden vast te zitten of te piekeren over de toekomst.

En dan gaat het verder. Want alleen baby’s en ernstig dementerende mensen leven uitsluitend in het nu. De mens is bij uitstek een time-binder, een wezen dat de tijd bijeen houdt, een plannensmeder die meer dan een jaar vooruit kan denken. De mens is het enige wezen dat zich van de eigen sterfelijkheid bewust is. Hierdoor krijgt het nu meer urgentie en diepte. Zoals deadlines vaart en inspiratie verlenen aan initiatieven, geeft onze eigen deadline waarde aan het nu. Ons gevoel voor tijd maakt dat we genieten van terugkerende motieven in een symfonie, maar ook in een verhaal of misschien wel in onze hele levensloop. Sommigen zouden zelfs beweren: in meerdere levens.

Alleen maar leven in het nu is dus niet echt haalbaar en in onze ogen ook niet wenselijk. Om volledig mens te zijn, kunnen we oefenen in tegenwoordigheid van geest door ook historisch bewustzijn te ontwikkelen. Leven in het nu werkt krachtiger als we tegelijk onze sterfelijkheid en onze onsterfelijkheid beseffen. Steve Jobs adviseerde ditzelfde bewustzijn van urgentie via de vraag: als vandaag de laatste dag van mijn leven was, zou ik dan doen wat ik nu doe?

Het wordt dus steeds duidelijker dat de tijd van eenvoudige leefregels voorbij is. Het op zich waardevolle advies van Stephen Covey ‘begin with the end in mind’ zetten we vanaf nu op creatieve spanning met het tegenovergestelde advies van Steve Jobs: ‘you can only connect the dots looking backwards’.

Ook op maatschappelijk en politiek niveau is het niet meer links of rechts. We zullen beide benaderingen hard nodig hebben. Het is immers niet gelukt via het communisme de solidariteit zo vorm te geven dat iedereen voldoende verantwoordelijkheid en eigen initiatief ging nemen. En het is niet gelukt via het kapitalisme de eigen verantwoordelijkheid zo vorm te geven dat iedereen voldoende solidariteit ging tonen. De dans is tussen staat en markt. Hierbij heeft de dominantie van de markt geleid tot verschraling van de sociale verantwoordelijkheid en afname van de slagkracht van de staat als vertegenwoordiger van het grotere belang. De wereldwijde serie van crises vraagt om een nieuwe samenlevingsvorm die de twee uitersten verbindt.

Laten we deze nieuwe samenlevingsvorm communalisme noemen, een samentrekking van kapitalisme en communisme. In deze samenleving pakken de leiders niet alleen de macht, maar vooral ook de verantwoordelijkheid. Ze doen dit niet als een soort verdienste. Het is niet ‘kijk mij eens verantwoordelijk zijn, nou moet ik wel veel geld van jullie krijgen’. Ze doen het omdat ze weten dat ze niet anders kunnen. Deze nieuwe leiders hoeven zich niet uniek en eenzaam aan de top te voelen. Ze zijn in staat om samen te werken en macht uit te besteden. Ze hoeven niet verheerlijkt te worden. Ze doen immers wat ze niet kunnen laten. En met plezier. Daarmee nemen we afscheid van exorbitante beloningen voor mensen met een aangeboren talent in een bepaald gebied. Ze kunnen en willen immers niet anders, zoals iemand met een aangeboren motorisch talent misschien niet anders kan en wil dan ambachtelijk werk.

De nieuwe leiders geven leiding omdat ze binnen een nieuwe maatschappij zijn opgegroeid waar hen is duidelijk gemaakt dat het voor hen en voor de maatschappij het best is als ze tot hun optimale zelfverwerkelijking komen. Dus optimale zelfontplooiing ten behoeve van het collectief. Daarmee laten we het ik-tijdperk achter zonder terug te vallen op oude vormen van collectivisme. We noemen die vorm van samenleven collectividualisme.

Zowel dit collectividualisme als het communalisme worden gekenmerkt door grote samenwerkingsprojecten en brede draagkracht. Iedereen mag meedoen en de leiders pakken het mandaat. Deze leiders zijn diverser dan vroeger. Er zijn sociale, morele en technische mandaatdragers. Ze ontvangen zonder te graaien en dragen bij omdat dit bijdraagt aan hun levensvreugde.

Als het ons lukt om te handelen vanuit het besef dat we ons zowel in een ernstige als in een feestelijke fase bevinden van de volwassenwording van de mensheid , dan kunnen we juist met de acceptatie van onze fysieke grenzen komen tot een wereld van onbeperkte mogelijkheden.

Een inclusieve leider:
• kan samenwerken én dicteren;
• kan schitteren in de media én dienstbaar zijn voor het grote geheel;
• stimuleert bottom-up krachten én legt topdown ideeën op (bijv. wat medewerkers zelf hebben bedacht);
• kan een richtinggevende visie uitdragen én goed luisteren;
• kan stralen én kan anderen laten stralen;
• ontplooit zichzelf én zet dit in ten behoeve van het collectief (collectividualisme);
• is communalistisch;
• kan exclusiviteit includeren ten bate van het grote geheel;
• kan tegenstellingen tegelijkertijd voor waar nemen;
• handelt naar win-win voor alle partijen én kan zijn/haar verlies nemen;
• ziet het simpele in het complexe én het complexe in het simpele (simplex denken);
• kan waar nodig macht uitbesteden én naar zich toetrekken;
• handelt lokaal en meteen én ten behoeve van het grote geheel en de lange termijn;
• draagt bij omdat dit bijdraagt aan zijn/haar levensvreugde;
• accepteert fysieke grenzen én ziet daardoorheen onbeperkte immateriële mogelijkheden.

door Manfred van Doorn i.s.m. Victor van Doorn

Dit is het afsluitende artikel van een tweeluik over inclusief leiderschap. Dit artikel bevat fragmenten uit This is the And. De toekomst voor beginners dat in 2012 verscheen bij uitgeverij Double Healix.

1 reactie

 1. Pingback: Leiderschap | Duurzaam Nieuw Organiseren

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

14 − = 11

Laatste reacties

 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'
 • Jan Timmer“Oud zijldijkster Herinner me het als de dag van gisteren Zijn er nog.fotos van? Gr Jan” op Nieuwscentrum
 • adriaanes“top :)” op De menner en zijn twee paarden

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management