Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

Van bonus naar boegbeeld

blog

10 / 06 / 2013

Nog voordat een parlementaire enquêtecommissie de details boven tafel gaat halen, is het al duidelijk dat de aanschaf van de Fyra een verkeerde managementbeslissing is  geweest. Woningcorporatie Vestia had een onverantwoord grote portefeuille aan risicovolle beleggingen. Door de financiële moeilijkheden die dat veroorzaakte, worden nu meer dan honderd mensen die gewoon hun werk deden, ontslagen. De keuze van oud-bestuurder Sjoerd van Keulen van SNS Reaal om in de financiering van vastgoed te gaan was rampzalig, zo blijkt uit de jaarcijfers die deze week werden gepubliceerd. In totaal werd 2,8 miljard afgeboekt.
De top van Amarantis Scholengroep verwaarloosde haar primaire taak, het onderwijs en toonde een waslijst aan weliswaar niet strafbare, maar wel ongepaste gedragingen als ruimhartig declareren, belangenverstrengeling en zelfverrijking. Een ontslagen bestuurder van een in nood verkerende zorginstelling heeft bij zijn ontslag 288.506 euro aan vertrekpremie meegenomen. De ontslagvergoeding zorgt voor grote onvrede onder medewerkers. De Brabantse zorginstelling heeft namelijk een ingrijpende reorganisatie aangekondigd, waarbij van de 8.500 medewerkers, onder wie veel thuiszorgers, enkele honderden moeten ‘afvloeien’.

Vorstelijk beloond voor blunders
Ondanks hun  blunders werden Bert Meerstadt, Erik Staal, Sjoerd van Keulen, Bert Molenkamp en Henk Möhlmann vorstelijk beloond. Na een korte periode van negatieve publiciteit hebben ze via het old boys netwerk allang weer een andere goedbetaalde baan. Daar kan ik me ontzettend kwaad over maken. Maar volstrekt onrechtvaardig is de discrepantie tussen de riante beloning van falende bestuurders en de zware consequenties voor medewerkers die een fout maken. Zij vliegen er meteen uit, meestal zonder ontslagvergoeding. De prestaties van medewerkers worden voortdurend gemeten en beoordeeld. Als je de targets niet haalt wordt je contract niet verlengd. De piloten van Ryan Air die verplicht op een nulurencontract werken durven niet protesteren als de veiligheidsrisico’s ( bijvoorbeeld met branstofiname of mankementen aan het toestel) eigenlijk te hoog zijn: wie lastig is wordt niet meer ingeroosterd of ontslagen. Zelfs als ze gewoon hun werk doen, kan het gebeuren dat medewerkers bij een reorganisatie moeten solliciteren op hun eigen baan, waarvoor ze dan onvoldoende geschikt worden geacht.

Wat geldt voor de één
Als een bedrijf of maatschappelijke instelling door mismanagement in de problemen komt, zijn de medewerkers de dupe en de samenleving draait op voor de financiële gevolgen, terwijl de verantwoordelijke bestuurders allang vergezeld van een riante vertrekpremie, naar een tropisch eiland vertrokken zijn. En als een organisatie goed draait profiteren de bestuurders en aandeelhouders onevenredig terwijl de samenleving en medewerkers daarvan nauwelijks vruchten plukken. Topmanagers en bestuurders zouden zich moeten houden aan de strenge targets en gedragsregels die ze voor medewerkers uitvaardigen. Wie fouten maakt is verantwoordelijk voor de gevolgen. Ik doe dan ook een appèl op de morele verantwoordelijkheid van bestuurders en topmanagers die hun organisatie in de problemen hebben gebracht, bijvoorbeeld door foute aankoopbeslissingen, riskante investeringen, inschattingsfouten en verkeerde prioriteiten, om hun hand dicht te houden. En op Raden van Toezicht om geen enkele ontslagvergoeding toe te kennen wanneer een bestuurder of topmanager aantoonbaar heeft gefaald en daardoor de organisatie in problemen heeft gebracht.

Aanpakken
De Britse Banking Commission stelde deze week voor om Britse directieleden persoonlijk aansprakelijk te stellen als hun bank omvalt door mismanagement. Britse toezichthouders die financieel wangedrag van bankiers onbestraft laten worden uit hun functie verwijderd. De Banking Commission constateert dat de Britse bankensector ondanks de miljardenverliezen door duistere producten nauwelijks aan hervormingen meewerkt en dat hardere maatregelen noodzakelijk zijn. De banken hebben afgelopen weken tevergeefs geprobeerd dit voorstel uit het rapport te houden.

Waarde toevoegen
Domme en onverantwoorde managementbeslissingen die alleen de bestuurder zelf bevoordelen kunnen worden voorkomen wanneer het bedrijf structureel de juiste prioriteiten stelt. Dat wil zeggen dat ze niet streeft naar financieel gewin op korte termijn, maar naar duurzaam succes op lange termijn. Dat kan alleen wanneer de organisatie niet alleen winst nastreeft maar ook waarde wil toevoegen aan de samenleving waar het deel van uitmaakt.

Gelukkig zijn er ook bestuurders die dat tot hun belangrijkste taak rekenen. In een interview met de Britse krant The Independent deed Unilever-topman Paul Polman deze week een oproep aan ondernemers om meer geld te steken in problemen in de wereld, zoals het oplossen van voedseltekorten, en minder in eindeloze groei. Volgens hem moeten we het kapitalistische model van geld verdienen en zakendoen grondig herbezien. Hij is ervan overtuigd dat Westerse bedrijven voldoende kunnen verdienen door meer te investeren in het verbeteren van de levenstandaard van mensen elders op de wereld.

Oproep
Bestuurders en managers die blijven gaan voor hun eigen belangen, met de desastreuze gevolgen voor hun organisatie die we inmiddels allemaal kennen, hebben boter op hun hoofd. Ze helpen willens en wetens hun organisatie naar de filistijnen. Medewerkers met een zwakke arbeidspositie zijn niet in staat om hun bestuurders te stoppen. Dus managers en bestuurders: ga verantwoordelijk om met de aan jullie toevertrouwde organisaties. En Raden van Toezicht: uw taak is om de belangen van de organisatie te behartigen, niet die van de bestuurders en managers.

 

Bron: Het nieuwe organiseren

3 reacties

 1. 22 / 07 / 2013

  Compliment voor dit actuele stuk. Het KLOPT. Ik denk dat er nog hoop is. Door de impact van sociale media zal er een dempend effect ontstaan op misstanden. Verder voorzie ik dat er steeds meer bedrijven het aandurven om betere feedback systemen in te voeren, waardoor het afgelopen is met een-tweetjes tussen voorzitters van raden van comissarissen en van toezicht en bestuurders. Zodra Collega bestuurders, direct reports, medewerkers, klanten en leveranciers mogen mee beoordelen, ontstaat er een totaal andere situatie. Er komt een register voor artsen die niet meer mogen werken, omdat ze er een potje van hebben gemaakt. Binnen een jaar of 3 is er ook een register van falende bestuurders. Wat overigens ook meehelpt is het feit dat bestuurders en managers oude stijl op enig moment geen mensen meer kunnen houden en krijgen. Die staan met lege handen en kunnen zich niet meer meten met de benchmark. Dit zal ook leiden tot uitstroom. Hou visie op talent maar in de gaten.

 2. 30 / 07 / 2013

  Dank je wel, Koos. Je bent erg optimistisch! Ik hoop dat je gelijk krijgt, maar vergis je niet wat de macht doet om haar gerieflijke positie te behouden!
  Meer transparantie en feedback gaat zeker helpen. Hoe meer gegevens er zichtbaar worden, hoe sterker de druk vanuit klanten, burgers en medewerkers. Mooi idee, een register van falende bestuurders. We kunnen er nu alvast een beginnen: namen genoeg!

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

+ 63 = 69

Laatste reacties

 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'
 • Jan Timmer“Oud zijldijkster Herinner me het als de dag van gisteren Zijn er nog.fotos van? Gr Jan” op Nieuwscentrum
 • adriaanes“top :)” op De menner en zijn twee paarden

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management