Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

Horizontaal Samenwerken

blog

15 / 04 / 2013

In de netwerksamenleving waar we naar toe groeien beweegt samenwerking zich steeds vaker over organisatiegrenzen heen: tussen ziekenhuizen, tussen de ICT-opleidingen van meerdere scholen, tussen gemeente-ambtenaren en wijkbewoners, tussen klanten en ontwerpafdelingen van bedrijven, tussen de ministers van financiën van Europese landen, tussen ZZP-ers en hun netwerk van opdrachtgevers. Via sociale media werken mensen samen die elkaar nog nooit gezien hebben, bijvoorbeeld aan een actie via Avaaz om ergens ter wereld de veroordeling van een onschuldige vrouw  tegen te houden. In open source projecten werken mensen samen die dikwijls tegelijkertijd elkaars concurrenten zijn.

Holland Rijnland is een samenwerkingsverband van vijftien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de ontwikkeling van de regio. Ze stemmen hun beleidsagenda’s op elkaar af, ze hebben een gemeenschappelijk Regionaal Bureau Leerplicht. Sommige gemeenten hebben hun bedrijfsvoering samen gebracht in een shared services center, een andere groep gemeenten werkt samen bij het innen van belastingen. Sociale diensten werken samen en er zijn gemeenschappelijk regelingen rond onderwijs, sociale werkvoorziening en vuilverwerking. 

Level playing field
Een hartstikke mooie ontwikkeling, die cocreatie en ketensamenwerking. Maar het maakt het werken ook wel complexer. Heeft de directeur nog overzicht wie met wie overlegt? Weten medewerkers wat ze wel en niet kunnen beslissen met externe partners? Hoe kan de organisatie invloed uitoefenen in haar netwerk, als ze geen regierol heeft? Horizontaal samenwerken is voor veel mensen een vaardigheid waar ze niet in getraind zijn. Mensen die in grote hiërarchische organisaties werken hebben weinig ervaring met een level playing field, waarin spelers gelijkwaardig zijn, ook al hebben ze verschillende belangen. Wat zijn de spelregels van horizontaal samenwerken?

Waartoe?
Allereerst is het belangrijk om de inhoud voorop te zetten. Daarin verschillen netwerken van klassieke overlegvormen. Niet de organisaties of de functies van de gesprekspartners zijn het vertrekpunt, maar het onderwerp of de kwestie. Waarvoor zijn we eigenlijk bij elkaar? Hoe meer dat onderwerp helder en afgebakend is , hoe gemakkelijker een gezamenlijk product of gezamenlijke aanpak kan ontstaan. Het onderwerp of het doel geeft sturing aan de samenkomst van gelijkwaardige partijen.

Niet zenden
Ten tweede is luisteren belangrijker dan praten. In klassieke overleggen nemen betrokkenen dikwijls een standpunt in en dient het samenkomen meestal om anderen te overtuigen. In horizontale samenwerking vindt wel degelijk onderlinge beïnvloeding plaats, maar niemand kan een standpunt afdwingen. Door naar elkaar te luisteren en je te verdiepen in elkaar ontstaat toenadering en begrip. Vooral het luisteren naar wat achter de woorden en mening ligt maakt verschil: iemands achtergrond, de belangen van diens afdeling of organisatie, de drijfveren om samen te werken. Al luisterende wordt duidelijk waar raakvlakken liggen of complementaire inbreng van de betrokkenen. Het is de kwaliteit van luisteren waardoor toenadering ontstaat en zichtbaar wordt hoe de samenwerking concrete invulling kan krijgen.

Meesturen en meebewegen
Ten derde: laat elkaar een beetje ruimte om het stuur over te nemen. Als gesprekspartners gelijkwaardig zijn is er niet één die de regie heeft (al kun je een gespreksvoorzitter aanwijzen). Dat houdt in dat iedereen meestuurt.  Het is net als in een dans waarin partners zowel sturen als meebewegen. Probeer niet te sturen op een specifieke invulling, maar houd het doel van de samenwerking voor ogen. Daar wil je samen uitkomen.

Tenslotte
Het is slim om je geregeld af te vragen wat jouw meerwaarde is, c.q. hoe je meerwaarde kunt bieden in de samenwerking. Beschouw je plek aan tafel nooit als vanzelfsprekend, maar probeer telkens waarde te leveren door je professionaliteit, je kennis, je ideeën, je contacten, je ervaring, je visie, enz. Horizontale samenwerking lukt paradoxaal genoeg het beste wanneer iedereen ook een eigen, uniek gezicht durft te laten zien.

 

Bron: Het Nieuwe Organiseren

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

1 + 5 =

Laatste reacties

 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'
 • Jan Timmer“Oud zijldijkster Herinner me het als de dag van gisteren Zijn er nog.fotos van? Gr Jan” op Nieuwscentrum
 • adriaanes“top :)” op De menner en zijn twee paarden

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management