Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

Een bruisende werkplek

blog

29 / 10 / 2012

Mondiale concurrentie, de teloorgang van hele industrietakken en nieuwe business modellen in de markt maken het noodzakelijk voor bedrijven om te investeren in innovatie. Zij raken er gelukkig steeds meer van doordrongen dat innovatie niet plaatsvindt in R & D labs en dat uitvindingen meestal niet komen van geniale individuen.
Innovatie is een langdurig proces, dat begint met een vaag gevoel van iemand, dat er misschien wel een interessante invalshoek zou kunnen zijn voor een probleem waarvan hij of zij zich niet eens bewust was. Dat gevoel blijft sluimeren in het schemergebied van de geest. Soms is er ineens een associatie of verbinding met een ander inzicht, waardoor het idee even naar de voorgrond komt en aan kracht wint. Door telkens nieuwe verbindingen te leggen, vallen op een dag de puzzelstukjes op zijn plaats en is een nieuw idee geboren. Organisaties die willen investeren in innovatie doen er goed aan een klimaat te scheppen waarin voortdurend allerlei ideeën ontstaan die door uitwisseling en botsing met andere ideeën of perspectieven kunnen uitgroeien tot een concreet product of dienst.

Hoe schep je een klimaat waarin innovatie kan ontstaan?
Om te beginnen moeten managers in de organisatie vage en onaffe ideeën van medewerkers serieus nemen (en niet meteen een business plan verwachten) en hen de tijd en ruimte geven. Zoals Google die haar medewerkers 20 % van de werktijd geeft om hun eigen ideeën uit te werken. Of Goretex waar een medewerker jarenlang werkte aan een nieuwe toepassing van het fiber dat vooral bekend is geworden van de buitensportkleding: gitaarsnaren. Het vertrekpunt voor innovatie hoeft niet een beeld van een verre toekomst te zijn, zoals het visioen van John Kennedy toen hij beloofde een man op de maan te zetten. Veel innovatie komt door het opnieuw combineren van bestaande onderdelen. Door op zoek te gaan naar de grenzen van de bestaande situatie, met de beperkingen die dat heeft, kunnen bestaande materialen nieuwe functies krijgen en kan een onderdeel dat bestemd was voor het een, een hele nieuwe toepassing krijgen in iets anders. Zo ontwierp MIT professor Timothy Prestero na de tsunami in Indonesië een couveuse met behulp van auto-onderdelen die voorhanden waren, zoals koplampen, dashboardventilatoren en een sigarettenaansteker. Op een markt in Nairobi kun je tassen en sandalen kopen gemaakt van gebruikte autobanden. De beperkingen van de bestaande situatie dwingen om inventieve combinaties te maken van wat voorhanden is.

Open netwerk
Wil een vaag idee leiden tot een innovatie, moet het in aanraking komen met andere ideeën. Volgens Steven Johnson moeten mensen deel uitmaken van een fluïde netwerk: een omgeving die ‘toevallige’ ontmoetingen tussen ideeën aanmoedigt. Het individu is creatiever indien hij of zij aangesloten is op een open netwerk van mensen en ideeën. Een kantoor waar elke medewerker een eigen kamertje heeft blokkeert de vrije uitwisseling van ideeën en informatie. Informele ontmoetingen in een caféruimte, een gezamenlijke borrel van verschillende afdelingen en multidisciplinaire bijeenkomsten voeden die natuurlijke stroom van ideeën wel. Onderzoekers van Procter & Gamble werken dan ook tegenwoordig nauw samen met academici van buiten het bedrijf. Ook patenten, copyrights en bescherming van eigendomsrechten zetten de vrije uitwisseling van ideeën vast. Nike besloot om een aantal patenten op te heffen en vrij te geven voor niet-concurrerende markten.

Constructieve botsing van geesten
Natuurlijk leidt niet elke ontmoeting van ideeën tot innovatie. Voor een happy accident  moet de botsing van ideeën een stukje van een grotere puzzel oplossen. Maar een organisatie kan de kans vergroten dat dat gebeurt, door uitwisseling tussen verschillende vakgebieden te stimuleren, tussen medewerkers en klanten en tussen functies als sales en productie. Een bedrijf kan zorgen voor een variety of minds en een vruchtbare interactie tussen uiteenlopende (sub)culturen. Ze kunnen een brede belangstelling van medewerkers stimuleren door hen taken te laten verrichten in  uiteenlopende werkvelden. Ze kunnen, zoals IBM doet, hun professionals de technologische mogelijkheid bieden om met elkaar kennis te delen, op elkaars ideeën door te bouwen, en elkaar op de hoogte houden van nieuwe projecten.

Intelligent falen
Organisaties waar innovatie vanzelf lijkt te gaan hebben een andere manier van omgaan met fouten dan meer routinematige bedrijven. Ze schamen zich niet voor een mislukking, maar zoeken naar brilliant mistakes. In zulke organisaties zijn de medewerkers zich bewust dat fouten de routine doorbreken. Tim Harford liet zien dat mislukkingen de zaak ontregelen; ze dwingen tot exploreren en heroverwegen van vooronderstellingen en herzien van de aanpak. In een complexe samenleving zijn de beste bedrijven niet degenen die het meeste winst maken of de beste service verlenen, maar bedrijven die het beste kunnen falen. Hoe eerder in het creatieve proces dat falen plaatsvindt, hoe meer tijd er is om daarvan te leren en bij te sturen. Organisaties met een innovatief klimaat hebben dan ook geen dichtgetimmerde kwaliteitssystemen, die elke mogelijke fout voorkomen, maar laten bewust ruimte voor generatieve fouten: fouten waardoor een vaag idee een stap verder komt. Bekijk ook de video Where good ideas come from

Kortom
Geef mensen de vrijheid om een eindje te wandelen, organiseer ontmoetingen met collega’s uit andere vakgebieden, creëer een online platform voor  invallen en onaffe ideeën, laat medewerkers doorborduren op elkaars ideeën, neem eigenzinnige geesten aan en mensen die in veel netwerken participeren, geef ideeën de kans om te groeien voordat ze in de markt gezet worden, creëer plekken waar mensen elkaar informeel kunnen treffen, onderhoud contacten met collega’s van andere bedrijven , haal de buitenwereld binnen en verwelkom fouten met verwondering en gejuich. Laat het bruisen!

Dit blog verscheen eerder op www.hetnieuweorganiseren.org

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

26 − 18 =

Laatste reacties

 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'
 • Jan Timmer“Oud zijldijkster Herinner me het als de dag van gisteren Zijn er nog.fotos van? Gr Jan” op Nieuwscentrum
 • adriaanes“top :)” op De menner en zijn twee paarden

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management