Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

Duurzaam HR-beleid motiveert medewerkers

07 / 10 / 2012

‘Elke HR-manager zou moeten opereren vanuit een duurzame visie op personeel,’ zegt HR-auteur en internationaal CSR-consultant Elaine Cohen.

‘Steeds meer organisaties kiezen ervoor de verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van hun handelen voor de samenleving en volgende generaties. In die keuze voor duurzaamheid kan het HR-beleid een grote rol spelen,’ zegt Elaine Cohen. De auteur van het boek CSR for HR, A Necessary Partnership for Advancing Responsible Business Practices, is op 2 april in Nederland voor een masterclass.

Beter presteren

‘Het streven naar winst, het inkopen van grondstoffen, energieverbruik, transport, het bouwen van kantoren, het in dienst hebben van medewerkers, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het valt allemaal onder die verantwoordelijkheid. Los daarvan blijkt inmiddels ook steeds duidelijker dat organisaties die actief streven naar duurzaamheid ook nog eens beter presteren,’ weet Cohen.

‘HR kan actief bijdragen aan dat streven en daarin zelfs een voortrekkersrol hebben. Door de basis te creëren voor een organisatiecultuur gericht op duurzaamheid. Ik ben van mening dat de HR een verantwoordelijkheid heeft in het bijdragen aan zo’n organisatiecultuur.’

Binden van medewerkers

‘Elke HR-manager zou, of de organisatie dat nu van hem verwacht of niet, moeten opereren vanuit een duurzame visie op personeel en organisatie. Alleen al omdat het de organisatie helpt beter te presteren, medewerkers meer betrokken te maken en de impact op de sociale omgeving van de organisatie verstevigt. Uiteindelijk versterkt dit ook de positie van HR zelf.’

7 speerpunten voor duurzaam HR-beleid
Hieronder staan zeven acties waarmee HR volgens Cohen nadrukkelijk een actieve rol kan spelen om bij te dragen aan een duurzame organisatie, betrokken en langdurig inzetbare medewerkers en een duurzame toekomst.

 1. Baseer de organisatiecultuur op een sociale missie: Vrijwel ieder bedrijf heeft een sociale missie, ook al is die niet altijd expliciet beschreven. Nokia heeft bijvoorbeeld als motto Connecting People, om aan te geven dat toegang tot mobiele communicatie ook bijdraagt aan sociale en economische ontwikkeling van individuen. Unilever wil bijdragen aan een evenwichtig en gezond voedingspatroon voor ieder mens. Medewerkers zijn tegenwoordig steeds meer geneigd ook te kijken naar de bredere betekenis van hun werk, en niet alleen naar hun loonstrookje. HR kan medewerkers bewuster maken van de sociale missie van de organisatie, en deze inzetten voor het aantrekken van nieuw talent. Indra Nooyi, de CEO van Pepsico noemde het mottoPresteren met een missie onlangs zelfs ‘het belangrijkste wervingsmiddel van de organisatie’.
 2. Richt HR-beleid ook op externe stakeholders: HRM’ers hebben vaak de neiging zich alleen bezig te houden met interne verhoudingen tussen medewerkers enerzijds en management anderzijds. Zij kunnen ook kijken naar de – vaak nauwe – banden die medewerkers hebben met familie en vrienden, de locale samenleving en bijvoorbeeld belangen- of vrijwilligersorganisaties. Door hiermee in het personeelsbeleid zoveel mogelijk rekening te houden kweekt de organisatie zowel bij de medewerkers als bij de externe stakeholders de nodige goodwill.
 3. Bevorder diversiteit actief: veel organisatiedoelen worden beter haalbaar in een organisatie waar iedereen op zijn eigen wijze kan bijdragen aan innovatie, klantcontacten, productiviteitsverbetering enzovoort. Dat betekent inzetten op een zo divers mogelijk medewerkersbestand. En dat actief bevorderen met een doordacht werving en selectiebeleid, goede beoordelingssystematiek en een open bedrijfscultuur.
 4. Creëer een groene werkomgeving: Het verlagen van de milieu-impact, de zogenaamde footprint, is voor organisaties een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Daarin slaagt zij alleen als de meerderheid van alle medewerkers hieraan bijdraagt. HR kan groen gedrag onder het personeel stimuleren. Denk aan het promoten van bewust omgaan met energie en mobiliteit, grondstoffen en materialen als inkt en papier, afval verminderen en recycling. Dit draagt niet alleen bij aan de betrokkenheid van de medewerkers maar leidt ook nog eens tot kostenbesparingen.
 5. Investeer in gezondheidsmanagement: Investeren in de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers levert veel op. De gerealiseerde besparingen door gezondheidsprogramma’s zoals die bij Unilever, Achmea en Corus werden geïmplementeerd maken de investeringen meer dan goed. Enerzijds door productievere en fittere werknemers, anderzijds door minder stressgerelateerde klachten, verzuim en alle daaraan verbonden kosten.
 6. Kom op voor mensenrechten: Wereldwijd verrichten meer dan 200 miljoen kinderen illegale arbeid, meer dan 12 miljoen mensen dwangarbeid en ontberen miljoenen werknemers het recht zich te organiseren om voor hun eigen rechten op te kunnen komen. HR is de aangewezen partij in iedere organisatie om een cultuur te bevorderen die instaat voor de mensenrechten van de werknemers van de toeleveranciers van het bedrijf. Dat draagt bij aan het welzijn van de organisatie, de medewerkers en de samenleving.
 7. Koppel vrijwilligerswerk aan competenties: Het kunnen meedoen aan vrijwilligersprojecten draagt bij aan de motivatie, het teamgevoel, de voldoening in het werk en de gemeenschapszin onder medewerkers. HRM’ers maken bovendien nog weinig gebruik van de mogelijkheden die maatschappelijke projecten bieden voor het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die juist relevant kunnen zijn voor de organisatie. Ook geeft vrijwilligerswerk medewerkers een andere kijk op de wereld en ervaren zij hun eigen taken als zinvoller wanneer zij die voor een maatschappelijk doel kunnen inzetten. Kortom: vrijwilligerswerk is een geweldig HR-instrument.

Elaine Cohen geeft regelmatig masterclasses over het thema ‘MVO voor HR’. In deze masterclass – boordevol praktijkvoorbeelden – krijgen deelnemers inzicht in de relatie tussen MVO en HR en de verschillende rollen die HR-professionals kunnen spelen in het realiseren van effectief MVO-beleid.

Bron: HRMscope

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

49 − = 39

Laatste reacties

 • Miriam“Goed en herkenbaar verhaal Guido, Jammer dat moeilijke situaties aansporen tot regelontduiking i.p.v. creativiteit... Maar 'ns beginnen met perverse prikkels uit regelgeving te halen! Dank...” op Je krijgt waar je op stuurt
 • Apotheek“Borderliners vinden het over het algemeen erg lastig om met hun emoties om te gaan. De emoties bij mensen met borderline lijken harder en heftiger...” op 'We leven in een borderline-maatschappij'
 • Jan Timmer“Oud zijldijkster Herinner me het als de dag van gisteren Zijn er nog.fotos van? Gr Jan” op Nieuwscentrum
 • adriaanes“top :)” op De menner en zijn twee paarden

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

 • NVO2
 • CSR Academy
 • De Baak
 • POGG
 • Go Beyond MBA
 • Managenmentboek
 • Managementsite.nl
 • Duurzaam Door
 • Slow Management