Alles over Duurzaam Nieuw Organiseren in de nieuwe tijd

Duurzaam Nieuw Organiseren

Covey: leiderschap vanuit universele principes

27 / 09 / 2012

Heeft de in juli 2012 overleden Stephen R. Covey een introductie nodig? De man van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap en het nadien toegevoegde achtste principe.  Alleen al van zijn 7 Habits zijn meer dan 20 miljoen boeken in
38 talen verkocht.

Nieuw tijdperk
Covey stelt – zoals inmiddels meerdere auteurs hebben gedaan – dat de Industriële Revolutie is overgegaan in een nieuw tijdperk, dat andere eisen stelt aan leiders
en organisaties. Van een controle- en functiegeoriënteerde focus, hebben organisaties
nu leiders nodig die dienstverlenend zijn en talent helpen vrijmaken. Leiders transformeren hun formele autoriteit naar een morele autoriteit. Op deze wijze kunnen medewerkers zich als mens en professional ontplooien, zelf hun (loopbaan) keuzes maken, eigen (innerlijk) leiderschap op zich nemen en de verantwoordelijkheid voor het organisatieproces delen met de leidinggevenden. Daarbij verwijst hij naar de principes van Servant Leadership .

Covey stelt: “Leiderschap gaat erom de waarde en potentie van andere mensen zo duidelijk te communiceren dat zij het in zichzelf gaan herkennen.” Dat geldt natuurlijk – en misschien wel vooral – ook voor de leider zelf. Volgens Covey zijn er zeven aspecten die
effectieve mensen karakteriseren:

1. Proactief zijn
2. Beginnen met het einde reeds in zicht
3. Eerst de belangrijkste zaken afhandelen
4. Denken in win-win termen
5. Eerst de ander begrijpen en er dan
pas naar streven om zelf begrepen te
worden
6. Synergetisch/verbindend opereren
7. Zaken doen (sharpen the saw)

Deze zeven eigenschappen kunnen alleen in de genoemde volgorde worden ontwikkeld. De eerste twee stoelen op afhankelijkheid, de derde en vierde op onafhankelijkheid en de vijfde en zesde op interdependancy, wat misschien het beste is te vertalen als ‘verbonden onafhankelijkheid’: begrijpen dat je beide zelfstandig bent én elkaar nodig hebt om de volgende stap te maken. Nummer zeven staat los van alle andere.

Achtste eigenschap
De befaamde achtste eigenschap van Covey gaat over je innerlijke stem. Als je anderen wilt inspireren, help ze dan hun stem te vinden. Het vraagt van leiders en professionals, van onze cliënten en van onszelf dat we stem geven aan onze passie, ons talent, ons geweten en onze behoeften. Dan transformeren we ons tot zelfsturende en vanuit kracht levende wezens, die effectief bijdragen aan het groter geheel. Die innerlijke stem vind je door antwoord te geven op de volgende vier vragen:

–    Wat is je behoefte? (Need)
–    Wat doe ik het liefst (Passion)
–    Wat kan ik het best (Talent)
–    Wat zou ik moeten doen (Conscience)

Op het snijvlak van deze antwoorden komt je stem naar voren, je eigen unieke bijdrage aan deze maatschappij (Figuur 1). Voor een leider in het nieuwe tijdperk vraagt dit aanpassing van zijn stijl. Je herkent ‘nieuwe’ leiders aan de volgende vier kenmerken:

–    zij zijn duidelijk over hun doelen,
–    ze weten talenten te ontketenen,
–    zij weten systemen te verbinden, en last but not least:
–    zij wekken vertrouwen.

Figuur 1: Innerlijke stem

Principes
Covey merkt op dat de meeste mensen er weliswaar naar verlangen om hun talenten te herkennen, ontwikkelen en vrij te geven, maar tegelijkertijd ervaren dat ze dit moeten doen in minder tijd en met minder middelen. De crisis verhoogt bovendien de drempel tot ontplooiing waardoor een spanningsveld ontstaat voor mens en organisatie. Als we blijven denken vanuit (post)industriële paradigma’s, dan beschouwen we mensen als vervangbaar en lossen we het spanningsveld op door toenemende beheersing en eventueel ontslag. Dat is natuurlijk geen duurzame oplossing. Covey nodigt uit om ook hier de vier aspecten van mens-zijn te leren waarderen en zo tot een transformatie van denken te komen. Belangrijk hierbij is de universele principes in acht te nemen: dieper gelegen aspecten van menselijkheid die in alle culturen hetzelfde zijn. Denk aan respect, integriteit,
eerlijkheid, schoonheid, gelijkwaardigheid, waardigheid en vriendelijkheid. Deze principes
zijn als natuurwetten: onpersoonlijk, feitelijk, objectief en zelfbevestigend. Waarden
daarentegen hangen samen met sociale normen, zijn persoonlijk, emotioneel beladen, subjectief en beargumenteerbaar. Samenleving, organisaties en mensen zijn kwetsbaar wanneer zij hun gedrag primair baseren op waarden. Ze zijn sterker wanneer zij uitgaan van principes. Wanneer we uit principes denken en handelen, vloeien waarden en gedrag (en normen) daar vanzelf uit voort. Vanuit het principe van gelijkwaardigheid zal een organisatie bijvoorbeeld waarde hechten aan het aandeel van elke medewerker
(en leider). Covey duidde dat door elke medewerker één concrete bijdrage te
laten formuleren en uitvoeren de participatie toeneemt, de werksfeer verbetert en het resultaat van het bedrijf verbetert.

De coach anno nu
Wat het nieuwe tijdperk van ons vraagt en wat ons er effectief bij maakt moge
duidelijk zijn, maar hoe kunnen mensen de ontwikkeling hiertoe bij zichzelf en elkaar
bewerkstelligen? Onzes inziens ligt hier een belangrijke taak voor de coach. Hij kan
bijdragen door zowel zichzelf als de coachee en de opdrachtgever uit te nodigen
om leven en werk in te richten vanuit de vier aspecten van mens-zijn:

– hart (Wat wekt liefde in mij op?)
– hoofd (Wat wil ik leren?)
– lichaam (Wat wil ik ervaren?)
– ziel (Welke betekenis wil ik hebben? Wat wordt mijn nalatenschap?)

Zo krijgt een mens contact met datgene waar hij voor leeft en kan hij bouwen aan vaardigheid om dit concreet te maken. Volgens Covey zou een coach dit proces
niet vanuit een mentorrol moeten begeleiden, maar de ander laten leren door hem
zelf te laten onderwijzen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een mens het beste leert
door zelf te doceren. Ook goed – maar minder effectief – zijn: discussie en ervaring.
‘Zien en horen’ gaat ook nog wel, maar als het bij lezen, schrijven of (alleen) horen
blijft, is het leerrendement zeer beperkt. Wat heeft je coachee te vertellen? Wat
weet hij (al)? Wat zou hij willen doorgeven? En trouwens: wat wil je als coach eigenlijk
zelf doorgeven aan anderen? Welke missie draag je uit, welke ervaringen hebben je
iets geleerd? Welke vorm kan je helpen dit aan anderen te leren? Indachtig de
vijfde eigenschap van effectieve mensen, is ongebreideld doceren niet aan de orde.
De beste onderwijzer staat pas op als deze eerst heeft geluisterd naar de leerbehoefte
van de ander en van daaruit de eigen ervaringen deelt. Het mooiste effect van
‘empathisch doceren’ is niet zozeer (of niet alleen) dat de ander leert, maar vooral
dat de onderwijzende mens zelf leert. Pas wanneer je jezelf hoort spreken, begrijp je
wat je hebt te zeggen aan de wereld. Maar de onderwijzende mens die voor de groep
staat wordt geacht het vooraf al te weten. Jammer dus, want de meeste wijsheid
ontstaat in de empathische verbinding met de groep en niet vooraf achter de PC.
Wanneer je het als coach aandurft om vooral gebruik van het hier-en-nu te maken
en niet van een vast stramien, geef je de coachee de kans om jou te leren wat hij
zelf al weet, maar nog niet ontdekt heeft.

Frank van der Mijn
Francine ten Hoedt
Literatuur
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.
Vertaling van The 7 Habits of Highly Effective
People. Stephen R. Covey. Business Contact, 2004,
42e druk. ISBN 978 90 254 1489 4
De 8ste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie.
Stephen R. Covey. Business Contact, 2005. ISBN 978
90 470 0021 1

Stephen R. Covey: de man van de zeven

eigenschappen van effectief leiderschap

en het nadien toegevoegde achtste principe.

Alleen al van zijn 7 Habits zijn meer dan 20 miljoen boeken in

38 talen verkocht.

 

Nieuw tijdperk

Covey stelt – zoals inmiddels meerdere

auteurs hebben gedaan – dat de Industriële

Revolutie is overgegaan in een nieuw

tijdperk, dat andere eisen stelt aan leiders

en organisaties. Van een controle- en functiegeoriënteerde

focus, hebben organisaties

nu leiders nodig die dienstverlenend

zijn en talent helpen vrijmaken. Leiders

transformeren hun formele autoriteit

naar een morele autoriteit. Op deze wijze

kunnen medewerkers zich als mens en professional

ontplooien, zelf hun (loopbaan)

keuzes maken, eigen (innerlijk) leiderschap

op zich nemen en de verantwoordelijkheid

voor het organisatieproces delen met de

leidinggevenden. Daarbij verwijst hij naar

de principes van Servant Leadership1 . Covey

stelt: “Leiderschap gaat erom de waarde en

potentie van andere mensen zo duidelijk te

communiceren dat zij het in zichzelf gaan

herkennen.” Dat geldt natuurlijk – en misschien

wel vooral – ook voor de leider zelf.

Volgens Covey zijn er zeven aspecten die

effectieve mensen karakteriseren:

 

1. Proactief zijn

2. Beginnen met het einde reeds in zicht

3. Eerst de belangrijkste zaken afhandelen

4. Denken in win-win termen

5. Eerst de ander begrijpen en er dan

pas naar streven om zelf begrepen te

worden

6. Synergetisch/verbindend opereren

7. Zaken doen (sharpen the saw)

 

Deze zeven eigenschappen kunnen alleen

in de genoemde volgorde worden

ontwikkeld. De eerste twee stoelen op

afhankelijkheid, de derde en vierde op

onafhankelijkheid en de vijfde en zesde op

interdependancy, wat misschien het beste

is te vertalen als ‘verbonden onafhankelijkheid’:

begrijpen dat je beide zelfstandig

bent én elkaar nodig hebt om de volgende

stap te maken. Nummer zeven staat los van

alle andere.

 

Achtste eigenschap

De befaamde achtste eigenschap van Covey

gaat over je innerlijke stem. Als je anderen

wilt inspireren, help ze dan hun stem te

vinden. Het vraagt van leiders en professionals,

van onze cliënten en van onszelf dat

we stem geven aan onze passie, ons talent,

ons geweten en onze behoeften. Dan

transformeren we ons tot zelfsturende en

vanuit kracht levende wezens, die effectief

bijdragen aan het groter geheel.

Die innerlijke stem vind je door antwoord

te geven op de volgende vier vragen:

 

       Wat is je behoefte? (Need)

       Wat doe ik het liefst (Passion)

       Wat kan ik het best (Talent)

       Wat zou ik moeten doen (Conscience)

 

 

Op het snijvlak van deze antwoorden

komt je stem naar voren, je eigen unieke

bijdrage aan deze maatschappij (Figuur 1).

Voor een leider in het nieuwe tijdperk

vraagt dit aanpassing van zijn stijl. Je herkent

‘nieuwe’ leiders aan de volgende vier

kenmerken:

 

       zij zijn duidelijk over hun doelen,

       ze weten talenten te ontketenen,

       zij weten systemen te verbinden, en last but not least:

       zij wekken vertrouwen.

 

 

Figuur 1: Innerlijke stem

 

Principes

Covey merkt op dat de meeste mensen er

weliswaar naar verlangen om hun talenten

te herkennen, ontwikkelen en vrij te geven,

maar tegelijkertijd ervaren dat ze dit

moeten doen in minder tijd en met minder

middelen. De crisis verhoogt bovendien

de drempel tot ontplooiing waardoor een

spanningsveld ontstaat voor mens en organisatie.

Als we blijven denken vanuit (post)

industriële paradigma’s, dan beschouwen

we mensen als vervangbaar en lossen we

het spanningsveld op door toenemende

beheersing en eventueel ontslag. Dat is

natuurlijk geen duurzame oplossing. Covey

nodigt uit om ook hier de vier aspecten

van mens-zijn te leren waarderen en zo tot

een transformatie van denken te komen.

Belangrijk hierbij is de universele principes

in acht te nemen: dieper gelegen aspecten

van menselijkheid die in alle culturen

hetzelfde zijn. Denk aan respect, integriteit,

eerlijkheid, schoonheid, gelijkwaardigheid,

waardigheid en vriendelijkheid. Deze principes

zijn als natuurwetten: onpersoonlijk,

feitelijk, objectief en zelfbevestigend. Waarden

daarentegen hangen samen met sociale

normen, zijn persoonlijk, emotioneel

beladen, subjectief en beargumenteerbaar.

Samenleving, organisaties en mensen zijn

kwetsbaar wanneer zij hun gedrag primair

baseren op waarden. Ze zijn sterker wanneer

zij uitgaan van principes. Wanneer we

uit principes denken en handelen, vloeien

waarden en gedrag (en normen) daar

vanzelf uit voort.

Vanuit het principe van gelijkwaardigheid

zal een organisatie bijvoorbeeld waarde

hechten aan het aandeel van elke medewerker

(en leider). Covey duidde dat door

elke medewerker één concrete bijdrage te

laten formuleren en uitvoeren de participatie

toeneemt, de werksfeer verbetert en het

resultaat van het bedrijf verbetert.

 

De coach anno nu

Wat het nieuwe tijdperk van ons vraagt

en wat ons er effectief bij maakt moge

duidelijk zijn, maar hoe kunnen mensen de

ontwikkeling hiertoe bij zichzelf en elkaar

bewerkstelligen? Onzes inziens ligt hier

een belangrijke taak voor de coach. Hij kan

bijdragen door zowel zichzelf als de coachee

en de opdrachtgever uit te nodigen

om leven en werk in te richten vanuit devier aspecten van mens-zijn:

hart (Wat wekt liefde in mij op?)

hoofd (Wat wil ik leren?)

lichaam (Wat wil ik ervaren?)

ziel (Welke betekenis wil ik hebben? Wat wordt mijn nalatenschap?)

 

Zo krijgt een mens contact met datgene

waar hij voor leeft en kan hij bouwen aan

vaardigheid om dit concreet te maken.

Volgens Covey zou een coach dit proces

niet vanuit een mentorrol moeten begeleiden,

maar de ander laten leren door hem

zelf te laten onderwijzen. Uit onderzoek

blijkt namelijk dat een mens het beste leert

door zelf te doceren. Ook goed – maar minder

effectief – zijn: discussie en ervaring.

‘Zien en horen’ gaat ook nog wel, maar als

het bij lezen, schrijven of (alleen) horen

blijft, is het leerrendement zeer beperkt.

Wat heeft je coachee te vertellen? Wat

weet hij (al)? Wat zou hij willen doorgeven?

En trouwens: wat wil je als coach eigenlijk

zelf doorgeven aan anderen? Welke missie

draag je uit, welke ervaringen hebben je

iets geleerd? Welke vorm kan je helpen

dit aan anderen te leren? Indachtig de

vijfde eigenschap van effectieve mensen,

is ongebreideld doceren niet aan de orde.

De beste onderwijzer staat pas op als deze

eerst heeft geluisterd naar de leerbehoefte

van de ander en van daaruit de eigen

ervaringen deelt. Het mooiste effect van

‘empathisch doceren’ is niet zozeer (of niet

alleen) dat de ander leert, maar vooral

dat de onderwijzende mens zelf leert. Pas

wanneer je jezelf hoort spreken, begrijp je

wat je hebt te zeggen aan de wereld. Maar

de onderwijzende mens die voor de groep

staat wordt geacht het vooraf al te weten.

Jammer dus, want de meeste wijsheid

ontstaat in de empathische verbinding met

de groep en niet vooraf achter de PC.

Wanneer je het als coach aandurft om

vooral gebruik van het hier-en-nu te maken

en niet van een vast stramien, geef je

de coachee de kans om jou te leren wat hij

zelf al weet, maar nog niet ontdekt heeft.

 

Literatuur

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Vertaling van The 7 Habits of Highly Effective

People. Stephen R. Covey. Business Contact, 2004,

42e druk. ISBN 978 90 254 1489 4

De 8ste eigenschap. Van effectiviteit naar inspiratie.

Stephen R. Covey. Business Contact, 2005. ISBN 978

90 470 0021 1

Bron: Counselling magazine

Reageer

Uw e-mailadres wordt niet getoond bij uw reactie. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Gebruik Gravatar om automatisch een avatar of foto naast uw naam te tonen.

23 + = 33

Laatste reacties

Inspiratie

Behavior is the mirror in which everyone shows their image
Goethe
Verandermanagement is het organiseren van verlangen
Hans van Rosendaal
Ingeving. Zullen we besluiten dat iedereen intrinsiek gemotiveerd IS, maar dat we organisaties daarop niet hebben ingericht?
Evert Pruis
CFO asks CEO:"What happens if we invest in our people & then they leave us?" CEO: 'What happens if we don't, and they stay?"
Onbekend

Duurzaam Nieuw Organiseren is powered by

NVO2


Duurzaam dankzij deze partners:

  • NVO2
  • CSR Academy
  • De Baak
  • POGG
  • Go Beyond MBA
  • Managenmentboek
  • Managementsite.nl
  • Duurzaam Door
  • Slow Management